A A A

Zaujimavosti

22. Vážska výstava Beluša 2018

Výstavné podmienky pre 22. Važskú výstavu  zvierat králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva, konanej v dňoch 6.-7.10. 2018 v areáli ZO Beluša        

 1. Na výstavu môžu byť prihlásené len čistokrvné zvieratá, krúžkované a tetované.
 2. Súťažiť sa bude v:

Králiky – jednotlivci a 4-členné kolekcie bez obmedzenia pohlavia.

Holuby – jednotlivci a 4-členné kolekcie bez obmedzenia pohlavia.

Hydina – jednotlivci, 1.2 kolekcia u hydiny hrabavej a 1.1 kolekcia u hydiny vodnej.

Exotické vtáctvo – jednotlivci alebo páry.

V prihláške potrebné označiť vystavovaného jednotlivca „J“ alebo kolekciu „K“.

 1. Na jednotlivé druhy zvierat v súťaži budú udelené čestné ceny jednotlivec, čestná cena kolekcia , víťaz výstavy a víťazná kolekcia. Počet cien závisí od počtu prihlásených zvierat na výstavu.
 2. Je potrebné, aby vystavovatelia za Oblastné výbory  vyplnili v prihláške, za ktorý OV SZCH vystavujú, kvôli Medzioblastnej súťaži. Po ocenení zvierat sa sčítajú body a určí sa poradie jednotlivých OV SZCH. Tri najlepšie OV budú ocenené.
 3. Uzávierka prihlášok je do 14.9. 2018. Čitateľne vyplnené prihlášky posielajte na adresu: Michal Želiar, A.Sladkoviča 657/147, 01861 Beluša alebo na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 4. Veterinárne potvrdenie vystavovateľ doručí spolu so zvieratami. Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením (nesmie byť staršie ako 5 dní), kde bude potvrdené, že sú klinicky zdravé a pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. Bez veterinárneho potvrdenia nebudú zvieratá na výstavu prijaté!
 5. Poplatky za 1 kus: hydina – 0.70 €, králik – 0.70 €, holub – 0.70 €, exotický vták – 0.70 €. Mladí vystavovatelia sú oslobodení od poplatkov (za jednu kolekciu), platia však za katalóg. Cena katalógu je 1.50 €  a vystavovatelia sú povinní si ho predplatiť pri podaní prihlášky, spolu s výstavnými poplatkami, ktoré sa uhrádzajú pri preberaní zvierat na výstavu. V prípade 2 rodinných príslušníkov na výstave, si katalóg môže zakúpiť len jeden z nich.
 6. Zvieratá prihlásené na výstavu dodajte osobne tak, aby boli na výstavisku štvrtok 4.10. 2018 do 19:00 h, alebo najneskôr do 7:30 h nasledujúceho dňa. Králiky musia byť vopred zvážené. V prípade, že zvieratá budú vykazovať známky nejakého ochorenia, nebudú na výstavu  prijaté!   
 7. Ocenenie zvierat sa uskutoční v piatok,  dňa 6. 10. 2018 bez prístupu verejnosti. Počas posudzovania majú prístup na výstavu len delegovaný posudzovatelia, hospitujúci adepti, garanti jednotlivých expozícií a výstavný výbor. 
 8. Výstavný výbor zodpovedá za zvieratá počas výstavy. Za škody spôsobené počas prepravy zvierat na a z výstavy nezodpovedá.
 9. Predajné zvieratá musia mať uvedenú pevnú cenu (nie cenu dohodou!!!, v takom prípade bude zviera uvedené ako nepredajné) v prihláške, pri predaji nepredajného zvieraťa v katalógu počas výstavy, predávajúci zaplatí navyše 2.00 € usporiadateľovi. K predajnej cene v prihláške si usporiadateľ pripočíta 10%, ktoré uhradí kupujúci a pripadnú v prospech výstavy. Platby budú zaokrúhľované s presnosťou na 0.50 centov hore (t.j. od 0.01 do 0.49 zaokrúhlenie na 0.50 € a od 0,51 do 0.99 na 1.00 €). Predaj zvierat sa uskutoční prostredníctvom garantov.
 10. Veterinárny dozor zabezpečí RVAPS Púchov.
 11. Výstavný výbor si vyhradzuje právo nútených zmien, potrebných k dobrému priebehu výstavy.
 12. Program výstavy:

04.10. 2018 – štvrtok: 14:00 – 19:00 hod.  príjem zvierat

05.10. 2018 – piatok: 07.00 – 07:30 hod.  príjem zvierat, 08.00 – 16.00 hod.  posudzovanie zvierat

06.10.2018 – sobota: 08.00 – 17.00 hod.  prehliadka výstavy 

07.10.2018 – nedeľa: 08.00 – 14.00 hod. prehliadka výstavy, 14.00 – 15.00 hod. odovzdávanie cien, od 15.00 hod. výdaj zvierat

V nedeľu 16. júla sa v skanzene Vychylovka Nová Bystrica konal druhý ročník podujatia Chovateľský deň v skanzene – prezentačnej výstavy hospodárskych zvierat slovenských plemien. Na zvieratá sa prišlo pozrieť takmer 3200 návštevníkov. Takú vysokú návštevnosť skanzen doposiaľ nikdy nezaznamenal.

Chovateľský deň v skanzene ponúka možnosť vidieť na jednom mieste naše národné plemená koní, hovädzieho dobytka, oviec, kôz, králikov, holubov, husí, sliepok a psov. „Našim cieľom je propagovať chov slovenských plemien, ktorých je pomerne málo. Ich chovu sa u nás venuje len malé množstvo chovateľov. Niektorým druhom v nedávnej minulosti dokonca hrozil zánik,“ dodáva František Staňo z OZ Chováme doma. Toto na Slovensku jedinečné podujatie populárnym spôsobom šíri osvetu o hospodárskych zvieratách našich národných plemien. Usporiadatelia tento rok rozšírili podujatie o ukážky remeselnej a ľudovo-umeleckej tvorby. „Chceli smenávštevníkom ukázať, ako sa kedysi žilo. Drevenice, hospodárske zvieratá a remeselníci. To všetko pomáha
vytvoriť si obraz o živote našich dedov.“ Práve za existenciou vystavovaných plemien zvierat stoja desiatky rokov šľachtiteľskej práce našich predkov.

Sekretariát SZCH si dovoľuje vám oznámiť, že v dňoch 25. – 26. 11. 2017 sa tak, ako aj po minulé roky, uskutoční XX. Celoštátna výstava zvierat a II. Medzinárodná výstava zvierat Vyšehradskej štvorky. Výstavy sa uskutočnia na výstavisku Agrokomplexu v Nitre.

Tešíme sa na vašu účasť a veríme, že aj tento rok SZCH splní všetky vaše očakávania ohľadne organizácie výstav.

V nedeľu 16. júla 2017 vás pozývame do Skanzenu vo Vychylovke na druhý ročník Výstavy hospodárskych zvierat pôvodných slovenských plemien.

Kone, hovädzí dobytok, ovce, kozy, husi, králiky, holuby a hrabavá hydina medzi drevenicami. A k tomu zahrá ľudová hudba... Zvieratá sú vystavené priamo v priestoroch skanzenu, pri jeho jednotlivých objektoch. Výstavu doplnia aj slovenské plemená psov. Návštevníci môžu vidieť i ukážky práce so zvieratami a ukážky remeselnej a ľudovo-umeleckej tvorby. Podujatie oživí i folklórny program.

Lužné lesy tvoria rezervu pitnej vody, svojím koreňovým systémom spomaľujú záplavové vlny a podzemné vody čistia. Tam, kde je veľa vody, je aj veľa vegetácie a kyslíka. Preto majú práve tieto oblasti svoje opodstatnenie a potrebujú ochranu. Pre TASR to povedala biologička Katarína Zlochová.

Lužné lesy sa rozprestierajú aj medzi mestami Viedeň a Bratislava, pozdĺž rieky Dunaj. Toto územie bolo v roku 1996 vyhlásené za národný park, čím získalo medzinárodnú ochranu.

Dvom rysom z bojnickej zoologickej záhrady, ktoré vypustili do voľnej prírody v nemeckom Falckom lese v rámci projektu LIFE, sa v máji narodili dve mláďatá. Ide o prvé mláďatá rysa narodené v tejto oblasti po vyše 200 rokoch. „Sú to zdravé, v súčasnosti šesťtýždňové samce. Mama je štvorročná samica Kaja, otcom je mladý samec Lucky,“ informovala hovorkyňa Zoo Bojnice Simona Kubičková.

Kubičková uviedla, že obdobie párenia rysov je od februára do marca. Dĺžka gravidity trvá 67 až 74 dní a zvyčajne sa narodia dve mláďatá. Pri narodení vážia 250 až 300 gramov a sú slepé, oči sa im otvárajú približne po dvoch týždňoch. O mladé sa stará výlučne samica a mláďatá s ňou zostávajú asi do veku jedného roku.

Ako meno tohto ekoparku napovedá, jeho návšteva je prakticky zaručením strávenia pohodových a pokojných chvíľ. Nakoľko sa nachádza na území niekdajšieho koryta Čiernej Vody neďaleko Sládkovičova v okrese Galanta, je v ňom zeleň úzko prepojená s vodnými plochami, čo umožňuje venovať sa športovému alebo rekreačnému rybolovu.

Ekopark Relax vznikol obnovou starého koryta Čiernej vody. Nie je tomu tak dávno, kedy tu miesto čistej vody plnej života bola len zelina, nánosy bahna, odpadu, smetí a všade prítomný sírovodík.