A A A

Výstavy a akcie

ZO SZCH Unín pozýva na miestnu výstavu zvierat ktorá sa uskutoční 12.-13. augusta 2017 v areáli ZŠ a MŠ.

Výstavné podmienky

 1. Na výstavu budú prijaté zvieratá zdravotne spôsobilé, obrúčkované, tetované.
 2. Uzávierka prihlášok je 31. 7. 2017.
 3. Príjem zvierat vo štvrtok 10. 8. 2017 od 16:00 – 20:00 hod. prípadne podľa dohody

 na dvore ZŠ s MŠ Unín.

 1. Dovoz a odvoz vystavovaných zvierat si zabezpečí každý vystavovateľ osobne na vlastné náklady. Zvieratá doma odvážiť.
 2. Posudzovanie zvierat bude dňa 12. 8. 2016 od 8:00 hod. bez prístupu verejnosti. Akékoľvek zasahovanie do práce posudzovateľov zo strany vystavovateľov bude mať za následok neposúdenie zvieraťa.
 3. Výstavný poplatok je jednotný 6 €, vrátane katalógu. Mladý chovateľ vystavuje zdarma, hradí si len katalóg 1 €, musí byť označená prihláška MCH. Výstavný poplatok sa hradí pri dovoze zvierat. Zároveň je potrebné sa preukázať platným členským preukazom.
 4. Veterinárny dozor bude zabezpečený cez RVPS Senica. Majiteľ vystavovaných zvierat pri dovoze predloží platné veterinárne osvedčenie. Králiky musia byť v imunite proti moru a myxomatóze, hrabavá hydina proti pseudomoru a vyšetrené na tuberkulózu a pullorovu nákazu a holuby v imunite proti paramyxoviróze a odčervené.
 5. U predajných zvierat musí byť vyznačená predajná cena , predložený rodokmeň. Bez predloženého rodokmeňa nebude zviera predané. 10 % z predajnej ceny zvierat patrí ZO SZCH Unín, ktoré platí kupujúci.
 6. Zakúpené zvieratá si kupujúci môže prevziať ihneď po zaplatení.
 7. Vystavené zvieratá budú vydané dňa 13. 8. 2017 po skončení výstavy po 17:00 hod.
 8. Králiky: jedného plemena, farby a kresby;

individuálne (prihláška označená I)

kolekcia 2+2-súrodenci( prihláška označená K 2+2)

kolekcia 4-členná-súrodenci ( prihláška označená K)

Hydina: hrabavá 1,2

vodná 1,1

individuálne

Holuby: individuálne

kolekcia 4- členná- zastúpenie oboch pohlaví

12. Na súťažné zvieratá budú udelené nasledovné ceny:

Čestná cena- najlepší jednotlivci králiky, holuby, hydina.

Prihlášky a informácie:  Bc. Michal Vlk, Malá dolinka  268, 908 46 Unín, mobil: 0948 757 557, alebo na : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Exotika Bratislava v DK Zrkadlový háj
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov akvaristiky a teraristiky na akva-tera burzu Exotika Bratislava, ktorá sa uskutoční každý mesiac v priestoroch DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava (s výnimkou júla a augusta).
Prídte výhodne nakúpiť ryby, krevety, slimáky, raky, vodné rastliny, dekorácie, menšie akváriá, krmivá, techniku, plazy - hady, jaštery, korytnačky..., pavúky...

Burza sa uskutoční 16.4.2017 v čase od 9:00 do 12:00.
Vstupné 2€, zlosovateľné v bohatej tombole o 12:00.

Profil výstavy
Podtitul: 19. ročník medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia
Termín konania: 16.04.2015 - 19.04.2015
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Štatistika za rok: 2014
Počet návštevníkov: 40870
Počet firiem: 260
Výstavná plocha: 22730 m2

 

Vstupné: 4 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 2 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Študentská kolektívna zľava: Parkovací preukaz areál: 20 €
Vystavovateľský preukaz: 5 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 10 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

GARDENIA 2015 16.-19.04. 2015Vstupné:
Študentská kolektívna zľava 1€/osoba: 
Platí pre študentov stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov.

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.

Pozývame Vás na 21. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy Poľovníctvo a oddych!Výstava Poľovníctvo a oddych nesie možnosť prezentácie pre firmy, ktoré ponúkajú pre poľovníkov, ale aj milovníkov prírody inšpirácie na trávenie voľného času v prírode.

Spolu s výstavou Poľovníctvo a oddych sa koná aj veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour, veľtrh gastronómie Danubius Gastro, výstava Wellness a fitness a festival cestovateľských filmov CAMERA SLOVAKIA.

XV. CVZ v Nitre, prihláška a propozícieSlovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislavapod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka organizuje

XV. Celoštátnu výstavu zvierat 10. - 11. 11. 2012

na Výstavisku A G R O K O M P L E X NITRA

Všeobecné ustanovenia výstavných podmienok:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SZCH. Vystavovať sa môžu zvieratá - králiky, hydina, holuby (max. do veku 6 rokov), exotické a  okrasné vtáctvo, kanáriky, ovce a  kozy, kožušinové zvieratá, morčatá a ostatné zvieratá zahrnuté v pôsobnosti SZCH. Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční vystavovatelia, ktorých zväzy sú členmi chovateľských zväzov vo svojej krajine. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené po zaradení zvierat do katalógu a chovateľovi budú zaslané pridelené čísla výstavných klietok. Vystavovateľ sa zaslaním prihlášky zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní a súhlasí s výstavnými podmienkami. Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie prihlášky s odôvodnením. V prípade nekonania sa výstavy z objektívnych dôvodov, budú výstavné poplatky po odpočítaní už vynaložených nákladov vrátené vystavovateľom. Usporiadateľ výstavy zodpovedá za riadnu starostlivosť o zvieratá počas výstavy a ručí za prípadné straty. V prípade straty bude chovateľovi uhradená cena za zdrobnenlé a malé plemená 20 EUR, stredné plemená 30 EUR a veľké plemená 40 EUR (hydina, králiky) u ľahkochovaných plemien holubov 20 EUR a ťažkochovaných 40 EUR. Vystavovateľ súhlasí, aby usporiadateľ stanovil cenu u ostatných druhov zvierat. SZCH nezodpovedá za škody spôsobené úhynom počas prepravy, tiež za úhyn chorých zvierat, dodaných na výstavu a umiestnených v karanténe. Akákoľvek manipulácia so  zvieratami počas výstavy zo strany majiteľa bez vedomia príslušného garanta je zakázaná.

Súťažné expozície:

KRÁLIKY individuálne kolekcia 4-členná – súrodenci, bez obmedzenia pohlavia (v prihláške musí byť označená K) kolekcia 2+2, môžu byť v nej králiky z dvoch rôznych vrhov, bez obmedzenia pohlavia (v prihláške musí byť označená K)

NUTRIE individuálne, rôzne farebné mutácie

HYDINA individuálne kolekcia 4-členná, zastúpenie oboch pohlaví (v prihláške musí byť označená K)