A A A
VTÁČÍ SVET 5. 10. – 7. 10. 2018
Výstava sa koná v dňoch 5.10. – 7.10. 2018 v Trenčianskej Turnej v priestoroch kultúrneho domu.
Sprístupnená verejnosti bude v piatok od 14:00 do 18:30 v sobotu od 9:00 do 18:30 a v nedeľu od 9:00
do 13:00 hod.
Podporiť chovateľov i usporiadateľov sa oplatí. Na akcii Vtáčí svet uvidíte: farebné a postavové kanáriky, stredné i veľké papagáje, výstavné andulky, domestikované a nedomestikované exotické vtáctvo, krížence, papagáje, mäkkožravé vtáky, bažanty.

Najúspešnejším jedincom podľa bodového ocenenia v zmysle smerníc o usporiadaní výstav bude udelený
titul ŠAMPIÓN VÝSTAVY a I., II., III. MIESTA v jednotlivých kategóriách a ďalej budú udelené ceny
venované chovateľskými klubmi a sponzormi.