A A A
Od polovice augusta a najmä v septembri začnú mladé sokoly spolu s ďalšími využívať spoločné nocoviská, aby sa následne vybrali na let do Afriky.
„Mladé sokolíky začali vylietavať z hniezd koncom júla, posledný z nich len pred pár dňami. Spolu ich bolo tento rok 41, čo je najviac minimálne od roku 2004, odkedy máme pravidelné údaje. Rekordný je i počet 16 hniezdnych párov,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku. Zo 16 okrúžkovaných mláďat v minulom roku sa podľa jeho slov vrátili na pôvodné hniezdisko tri samice a jeden samec. „Počas celej hniezdnej sezóny sme hniezda strážili, nakoniec bolo až 15 párov úspešných a jeden pár ostal bez mláďat,“ doplnil.

Sokoly v minulosti s obsadzovali opustené hniezda krkavcovitých vtákov, nakoľko vlastné si postaviť nevedia. Teraz využívajú i búdky, ktoré sa umiestnili na stromy v rámci projektu LIFE Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline. „Vďaka biologickým metódam sa nám podarilo znášky vajec a neskôr mláďatká uchrániť pred prirodzenými predátormi. Tento rok prialo sokolom i počasie – na jedinom známom hniezdisku bolo málo búrok i dostatok potravy v podobe kobyliek, koníkov či drobných zemných cicavcov,“ priblížil Slobodník.
Ornitológovia sa z úspešnej sezóny tešia. „Vynakladáme veľké úsilie, aby nám naši fešáci medzi dravcami zo Slovenska úplne nevymizli. V aktivitách na ich záchranu budeme pokračovať. Veríme, že čoskoro obsadia aj ďalšie lokality. Napríklad v susednom Maďarsku je situácia už niekoľko rokov stabilná a hniezdi tam viac ako 1000 párov. Všetky naše tohoročné mláďatká dostali krúžky, už teraz sa tešíme na ich návrat,“ zhrnul Slobodník.