A A A

Hototský králik sa chová vo forme stredných plemien králikov v ideálnej hmotnosti 4,00 až 5,00 kg, zdrobnelej forme o ideálnej hmotnosti 0,90 až 1,25 kg. Tento zaujimavý králik vyzerá vďaka svojim čiernym "okuliarom" ako nejaky študent. Poprípade Egypťan. Nech už v nom vidime kohokoľvek, k dosiahnutiu tohoto sfarbenia viedla dlhá cesta. Táto cesta sa začala v roku 1902 vo francúzkej dedinke Hotot-en-Auge.  Francúzkej chovateľke Eugenií Bernhardovej trvalo dlhých 10 rokov aby dosiahla požadovanú strakatosť. Je to kombinácia anglickej strakatosti s holandskou.


 
Plemeno bolo prvý krýt predstavené verejnosti v roku 1912 na parížskej výstave Exposition Internationale d'Aviculture pod menom Geant Blanc de Hotots. Súčastný názov dostal po Druhej svetovej vojne. Králik sa stal veľmi populárny vo Švajčiarsku, hlavne v okolí Bernu. Králik patrí medzi stredné plemená s váhou medzi 4 až 5 kg. Vyžaduje hlavne pravidelnú strastlivosť o srsť, ako každý čisto biely králik.


Štandard plemena  / Vzorník plemien králikov r. 2009, str. 155 por.č. plemena 19 /

Hototský biely

Genotypy:
AA BB CC DD gg Kk ss        

Mesačné prírastky hmotnosti:
mesiac    1.      2.       3.       4.      5.      6.      7.      8.
kg         0,5     0,9     1,5     2,4     2,7     3,2    3,6     4,0

Pozícia 1. - Hmotnosť

3,50 - 3,74 kg      3,75 - 3,99 kg     4,00 - 5,00 kg     5,01 - 5,25
  8 bodov             8 bodov                10 bodov            9 bodov

Pozícia 2. - Tvar
pozri. všeobecná časť

Pozícia 3. - Typ
pozri. všeobecná časť
Telo: Mierne pretiahnuté, harmonicky vyvážené. Postoj: polovysoký. Hlava: krátka, široká čelnej a nosovej partie, u samice jemnejšia. Uši: dobre mäsité, lžičkovitě otvorené, dĺžka je 12 až 12,5.

Pozícia 4. - Srsť
Srsť: veľmi hustá v podsade, pesíky: rovnomerne rozložené elastické. Dĺžka krycieho chlpu je asi 3 - 3,5 cm.

Pozícia 5. - Kresba
Jediným kresbovým znakom je čierny, asi 3-5 mm široký očný krúžok, ktorý rovnomerne lemuje oči. Očné viečka sa javia ako úzky krúžok mäsovej (ružovej) farby.
Pozícia 6. - Farba bieleho základu a očípodsady
Farba bieleho základu je na celom tele ako v krycom chlpe tak aj v podsadečisto biela, rovnomerná s dobrým leskom. Farba oči je tmavohnedá. Pazúriky sú biele.

Pozícia 7. - Starostlivosť a zdravie
pozri.  všeobecná časť

Prípustné chyby

Pozícia 1. - Stupnica hmotnosti

Pozícia 2. - Všeobecná

Pozícia 3. - Všeobecná časť + Telo a hlava:
menšie odchýlky od stanoveného typu.  Uši: Menšie odchýlky od stanovenej dĺžky, široko postavené.

Pozícia 4. - Srsť:
Riedšia srsť. Menšie odchýlky od predpísanej dĺžky srsti v krycom chlpe. Pesíky: nevýrazné.

Pozícia 5. - Očné krúžok: trochu heterogénne, širšie alebo užšie, širší prúžok masové farby viečok.

Pozícia 6. - Farba základu:
Žltkastý alebo našedlý nádych, mierne znečistenia v kricom chlpe a podsade, ojedinelé tmavé chĺpky alebo malé škvrnky na hlave a ušiach ..

Pozícia 7. - Starostlivosť a zdravie
pozri. všeobecná časť

Neprípustné chyby

Pozícia 1. - Hmotnosť nižšia než 3,50 kg a vyššia než 5,00 kg (neklasifikovaný)

Pozícia 2. - Všeobecná

Pozícia 3. -
Všeobecná č + Telo: vysloveně protiahnuté, úzke (výluka). Hlava: úzka a dlhá (výluka).  Uši: dlhšie ako 14 cm (výluka).

Pozícia 4. - Srsť:
takmer bez podsady a veľké odchýlky od stanovenej dĺžky (v oboch prípadoch výluka), príliš mäkká, takmer bez pesíkov (výluka).

Pozícia 5.
Očné krúžky: > 8 mm,  <3 mm (výluka), prerušený (výluka), biele škvrnky v očnom krúžku (výluka), vysloveně bielej odkraje očných viečok (výluka).

Pozícia 6.
Škvrnky: na tele, hlave a ušiach o > 5 mm (výluka). Silné znečistenia srsti (neklasifikovaný). Oči: iná farba (výluka). Pazúr: pegmentovaný (výluka).

Pozícia 7. - Starostlivosť a zdravie
pozri. všeobecná časť