A A A

Teraristika

Bratislava: Vedec Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Mgr. Daniel Jablonski spolu s kolegami z Nemecka a Švajčiarska identifikoval nový druh hada v Európe. Medzinárodný výskumný tím zrealizoval od roku 2013 genetickú analýzu viac ako 1600 hadov. Výsledky potvrdili, že populácie druhu známeho ako Natrix natrix sú v oblastiach Francúzska, Talianska, západného Nemecka, Veľkej Británie a Švajčiarska samostatným druhom nazvaným Natrix helvetica. Dlhodobú samostatnú evolučnú históriu nového druhu dokazujú genetické (fylogenéza, rozsiahla analýza kontaktných zón, čas divergencie), ako aj už predtým známe morfologické dáta.

pakobylka Eurycantha calcarata
Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo pre návštevníkov výstavu, ktorá určite zaujme všetky vekové kategórie. Pokiaľ sa nebojíte šesťnohých tvorčekov, ste milovníkom prírody či teraristiky, živé strašidielka budú zaujímavým spestrením všedného dňa.
Na výstave predstavíme 14 živých druhov pakobyliek v rôznych štádiách vývinu od vajíčka po dospelé jedince a entomologické preparáty medzi nimi aj najťažšiu pakobylku či najväčšiu listovku sveta.

Pakobylky a listovky –„ živé strašidielka v teráriách“
Systematicky sa pakobylky aj listovky zaraďujú do kmeňa článkonožcov a triedy hmyz, v ktorej tvoria samostatný rad pakobylky (Phasmatodea). Celkovo je ich v tomto rade známych asi 2500 druhov.

Na zemeguli sa vyvinuli pravdepodobne pred asi 213-timi miliónmi rokmi v geologickom období nazvanom TRIAS. Spolu s nimi existovali aj včely, osy, mravce a rôzne druhy chrobákov.

Martinský výmenný deň hmyzu a terárijných zvierat „ENTO­-TERA“ 18.3. 2017

Tradičný Martinský výmenný deň hmyzu a terárijných zvierat „ENTO­-TERA“ sa uskutoční

v sobotu 18. 3. 2017 v budove OSBD Martin – Sever, Kozmonautov 35, v čase od 8:00 do 11:30 hod.

Už po 52. krát sa tu stretnú entomológovia a teraristi z celého Slovenska a Čiech. Bude 

Výroba terárií a insektárií 0915272027možné tu vidieť

a zakúpiť živý, či preparovaný hmyz a drobné zvieratá, zvyčajne exotické motýle, chrobáky, šváby, pavúky,

škorpióny, strašilky, pakobylky, mnohonôžky, žaby, agamy, chameleóny, gekony, jašterice, myši, pieskomily,

škrečky a iné, a tiež entomologické a terarijné pomôcky a potreby. Ako atrakcia pre deti sa budú

konať PRETEKY ŠVÁBOV o 11:00.

Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov

Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum Bratislava 12. marca 2016 o 9.00 sprístupnilo výstavu Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov.Výstava na Vajanského nábreží 2 v Bratislave potrvá do 26. júna 2016.

Prírodovedné múzeum v spolupráci s firmou ARANEUS z Poľska pripravilo návštevníkom výstavu, ktorá po veľkých úspechoch v prírodovedných múzeách v celej Európe zavítala do Bratislavy.

Aphonopelma johnnycashi

Nový druh čiernej tarantuly, ktorá žije v okolí väznice v Kalifornii, dostal pomenovanie po spevákovi Johnnym Cashovi. Ten bol známy svojou slabosťou pre čierne oblečenie a niekoľkokrát koncertoval pre väzňov v kalifornskom Folsome.

Preto objaviteľ nového druhu Chris Hamilton považuje výber mena za veľmi výstižný. Tarantula Aphonopelma johnnycashi je jednou zo štrnástich novoobjavených členov rodu Aphonopelma. Vedci o tom informovali v žurnále ZooKeys. Počet členov tohto rodu tarantúl tak vzrástol na 87.

Univerzitné vivárium v Nitre

Univerzitné vivárium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre je multifunkčné pracovisko Botanickej záhrady pri SPU bolo otvorené 3. 10. 2001

jeho hlavné úlohy a ciele sú:

- zabezpečenie ochrany chránených druhov plazov
- zabezpečenie dočasného umiestnenia chránených druhov plazov zaistených štátnymi orgánmi
- rehabilitácia zhabaných a zaistených druhov plazov
- zapojenie sa do pedagogického procesu environmentálnych a biologických disciplín
- zabezpečenie environmentálnej výchovy študentov všetkých stupňov škôl a širokej verejnosti
- zabezpečenie vedecko-výskumnej činnosti
- profesionálny chov a odchov náročných druhov plazov v kontexte "animal walfare"
- mediálna propagácia Univerzitného vivária SPU a ochrany biodiverzity.
- poradenská činnosť