A A A
22. Vážska výstava Beluša 2018

Výstavné podmienky pre 22. Važskú výstavu  zvierat králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva, konanej v dňoch 6.-7.10. 2018 v areáli ZO Beluša        

 1. Na výstavu môžu byť prihlásené len čistokrvné zvieratá, krúžkované a tetované.
 2. Súťažiť sa bude v:

Králiky – jednotlivci a 4-členné kolekcie bez obmedzenia pohlavia.

Holuby – jednotlivci a 4-členné kolekcie bez obmedzenia pohlavia.

Hydina – jednotlivci, 1.2 kolekcia u hydiny hrabavej a 1.1 kolekcia u hydiny vodnej.

Exotické vtáctvo – jednotlivci alebo páry.

V prihláške potrebné označiť vystavovaného jednotlivca „J“ alebo kolekciu „K“.

 1. Na jednotlivé druhy zvierat v súťaži budú udelené čestné ceny jednotlivec, čestná cena kolekcia , víťaz výstavy a víťazná kolekcia. Počet cien závisí od počtu prihlásených zvierat na výstavu.
 2. Je potrebné, aby vystavovatelia za Oblastné výbory  vyplnili v prihláške, za ktorý OV SZCH vystavujú, kvôli Medzioblastnej súťaži. Po ocenení zvierat sa sčítajú body a určí sa poradie jednotlivých OV SZCH. Tri najlepšie OV budú ocenené.
 3. Uzávierka prihlášok je do 14.9. 2018. Čitateľne vyplnené prihlášky posielajte na adresu: Michal Želiar, A.Sladkoviča 657/147, 01861 Beluša alebo na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 4. Veterinárne potvrdenie vystavovateľ doručí spolu so zvieratami. Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením (nesmie byť staršie ako 5 dní), kde bude potvrdené, že sú klinicky zdravé a pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. Bez veterinárneho potvrdenia nebudú zvieratá na výstavu prijaté!
 5. Poplatky za 1 kus: hydina – 0.70 €, králik – 0.70 €, holub – 0.70 €, exotický vták – 0.70 €. Mladí vystavovatelia sú oslobodení od poplatkov (za jednu kolekciu), platia však za katalóg. Cena katalógu je 1.50 €  a vystavovatelia sú povinní si ho predplatiť pri podaní prihlášky, spolu s výstavnými poplatkami, ktoré sa uhrádzajú pri preberaní zvierat na výstavu. V prípade 2 rodinných príslušníkov na výstave, si katalóg môže zakúpiť len jeden z nich.
 6. Zvieratá prihlásené na výstavu dodajte osobne tak, aby boli na výstavisku štvrtok 4.10. 2018 do 19:00 h, alebo najneskôr do 7:30 h nasledujúceho dňa. Králiky musia byť vopred zvážené. V prípade, že zvieratá budú vykazovať známky nejakého ochorenia, nebudú na výstavu  prijaté!   
 7. Ocenenie zvierat sa uskutoční v piatok,  dňa 6. 10. 2018 bez prístupu verejnosti. Počas posudzovania majú prístup na výstavu len delegovaný posudzovatelia, hospitujúci adepti, garanti jednotlivých expozícií a výstavný výbor. 
 8. Výstavný výbor zodpovedá za zvieratá počas výstavy. Za škody spôsobené počas prepravy zvierat na a z výstavy nezodpovedá.
 9. Predajné zvieratá musia mať uvedenú pevnú cenu (nie cenu dohodou!!!, v takom prípade bude zviera uvedené ako nepredajné) v prihláške, pri predaji nepredajného zvieraťa v katalógu počas výstavy, predávajúci zaplatí navyše 2.00 € usporiadateľovi. K predajnej cene v prihláške si usporiadateľ pripočíta 10%, ktoré uhradí kupujúci a pripadnú v prospech výstavy. Platby budú zaokrúhľované s presnosťou na 0.50 centov hore (t.j. od 0.01 do 0.49 zaokrúhlenie na 0.50 € a od 0,51 do 0.99 na 1.00 €). Predaj zvierat sa uskutoční prostredníctvom garantov.
 10. Veterinárny dozor zabezpečí RVAPS Púchov.
 11. Výstavný výbor si vyhradzuje právo nútených zmien, potrebných k dobrému priebehu výstavy.
 12. Program výstavy:

04.10. 2018 – štvrtok: 14:00 – 19:00 hod.  príjem zvierat

05.10. 2018 – piatok: 07.00 – 07:30 hod.  príjem zvierat, 08.00 – 16.00 hod.  posudzovanie zvierat

06.10.2018 – sobota: 08.00 – 17.00 hod.  prehliadka výstavy 

07.10.2018 – nedeľa: 08.00 – 14.00 hod. prehliadka výstavy, 14.00 – 15.00 hod. odovzdávanie cien, od 15.00 hod. výdaj zvierat