A A A

Vážení priatelia kynológie,

v mene Slovenskej kynologickej jednoty, si Vás dovoľujem srdečne pozvať na Svetovú výstavu psov FCI 2009 do Bratislavy. Je nám cťou, že po Európskej výstave FCI v roku 2003 nás Generálne zhromaždenie FCI poverilo zorganizovať najvýznamnejšie kynologické podujatie  roku 2009 v srdci Európy – na Slovensku. Veríme, že sa organizátorom podarí vytvoriť príjemné priateľské kynologické prostredie nielen na výstavisku EXPO INCHEBA, ale aj v historickej Bratislave a okolí, tak aby každý účastník, či už vystavovateľ, rozhodca, alebo návštevník odchádzal s čo najkrajšími spomienkami, nech sa naplní naše heslo:

SRDCE EURÓPY – ELITA SVETOVEJ KYNOLÓGIE!

Dovidenia v Bratislave.

Štefan Štefík
Prezident Slovenskej kynologickej jednoty

SVETOVÁ VÝSTAVA PSOV 2009
Pozvánka

Pridelenie organizácie WORLD DOG SHOW v októbri 2009 je pre nás cťou a vyznamenaním, ale zároveň aj veľkou zodpovednosťou za celý priebeh tohto významného celosvetového podujatia, ktoré sa po prvý krát uskutoční V Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky.
Dovoľte mi, aby som Vás všetkých - priateľov, sympatizantov, milovníkov psov, chovateľov a hlavne vystavovateľov – čo najsrdečnejšie pozval k nám do Bratislavy a ubezpečil Vás, že organizačný výbor urobí všetko pre to, aby celé podujatie prebehlo v súťaživom duchu a podľa pravidiel. Urobíme všetko pre to, aby ste z nášho mesta na Dunaji odchádzali spokojní, s krásnymi zážitkami a najmä s naplnením Vašich súťažných ambícií.

Teším sa na Vás.

Mgr. Ľubomír Čechovič
riaditeľ výstavy