A A A
MEDZINÁRODNÁ   VÝSTAVA   MAČIEK  VINIČNÉ 16.+ 17. jún 2012Propozície medzinárodnej výstavy mačiek vo Viničnom pri Bratislave 16.a 17. jún 2012

Viničné, Spoločenský dom, Cintorínska 13

GPS: N 48° 16' 15.1913654" , E 17° 18' 2.2644711"

Predpokladaný posudzovatelia: zmena vyhradená !!

Elisabeth Steinhauser (AT) I-II, Soňa Ivanková (SK) I-II, Donatella Mastrangelo (SK) AR, Květa Mahelková (CZ) AR, Eric Reijers(CZ) AR

Kompletne vyplnené prihlášky potvrdené Vašou ZO s ústrižkom o zaplatení výstavného poplatku, platby a prihlášky stevardov a žiakov zasielajte na adresu:

Helena Poláčková, Hornozelenická 18, 900 28 Zálesie, Slovenská republika

e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel./fax: 00421-2-45 94 63 64

mobil: 0903 430 575

Za každé overovanie telefonicky alebo faxom z dôvodu nepresnosti alebo nečitateľnosti prihlášky bude účtovaný poplatok 2 €. Nedoplatky je nutné vyrovnať pri preberaní zvierat. SK vystavovatelia musia zaplatiť výstavný poplatok vopred poštovou poukážkou.

VYSTAVOVATEĽ JE PLNE ZODPOVEDNÝ ZA ODOSLANÚ PRIHLÁŠKU Stewardi budú odmenení sumou 10 € /deň UZÁVIERKA A STORNO PRIHLÁŠOK: 2.6.2012 POPLATOK ZA PRIHLÁŠKU PO UZÁVIERKE + 4 €

MEDZINÁRODNÁ   VÝSTAVA   MAČIEK  VINIČNÉ 16.+ 17. jún 2012ZA TRETIU A ĎALŠIU MAČKU ZĽAVA 5 €/MAČKA/DEŇ Príplatok za 2- klietku pre jedno zviera je 10 € na deň. Kokardy budú pre záujemcov k dispozícii v cene 5,7,10 € Ponuku mačiatok na predaj je potrebné viditeľne vyznačiť na prihláške!! Tento údaj bude zaznamenaný aj v katalógu.

Program výstavy:

Preberanie zvierat: 07:30 – 09:30 hod

Posudzovanie zvierat: 10:00 – 14:00 hod

Voľba BIS: 16:00 – 18:00 hod

Ukončenie výstavy: 18:00 hod

skoršie alebo neskoršie ukončenie výstavy je prípustné

Výstavné podmienky:

Vystavovatelia môžu svoje mačky predviesť sami, stevardi budú k dispozícii. Vystavovatelia vystavujú na vlastnú zodpovednosť. Nároky na odškodnenie nebudú akceptované. Mačky sa musia nachádzať v dekorovaných klietkach po celý čas výstavy. Všetky zmeny musia byť nahlásené písomne vopred, najneskôr do 9:30 hod. výstavného dňa. Vystavovateľ má právo vybrať si klietku, klietky je potrebné označiť katalógovým číslom , uloženým v obálke. Označené budú iba 2-klietky a 3-klietky a to menom vystavovateľa. V ostatnom platia predpisy výstavného poriadku SZCH a FIFe. Parkovanie je zabezpečené v areáli výstavy, stoličky budú k dispozícii za poplatok.

Veterinárne podmienky:

Očkovanie proti panleukopénii, besnote a rhinotrachitíde uskutočnené najmenej 1 mesiac a najviac 1 rok pred výstavou je povinné pre všetky mačky. U mačiatok v triede 12 akceptujeme očkovanie v kratšej lehote ako 1 mesiac. Biele mačky musia mať atest od veterinára o vyšetrení sluchu. Pre všetky chovné mačky platí, že musia byť čipované mikročipmi schválenými EU a musia mať vystavený platný EU Pet Passport s vyznačeným čipovaním a očkovaním!!