A A A

Králiky

1 - OV SZCH Bratislava I.
Oblastný registrátor: Bartál Ľudovít, 930 37 Lehnice 276, mobil: 0905 114598, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2 - Bratislava II. - nefunguje

3 - Bratislava III. - nefunguje

4 - Bratislava IV. - nefunguje

5 - Bratislava V. - nefunguje

6 - Malacky + OV SZCH Malokarpatský
Oblastný registrátor: Kováč Karol, Športová 18, 903 01 Senec, mobil: 0904838689

7 - Pezinok + OV SZCH Malokarpatský
Oblastný registrátor: Kováč Karol, Športová 18, 903 01 Senec, mobil: 0904838689

8 - Senec + OV SZCH Malokarpatský
Oblastný registrátor: Kováč Karol, Športová 18, 903 01 Senec, mobil: 0904838689

9 - OV SZCH Trnava
Oblastný registrátor: Čapkovič Ján, 922 09 Veľké Kostolany 771, mobil: 0905696817, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Králičí hop je na Slovensku málo známy šport

Dátum pretekov: 20.5.2017 Miesto pretekov: Obecný úrad Hozelec

VYHLÁSENÉ DISCIPLÍNY:

 • Rovinná dráha (ľahká, stredná)
 • Parkúr (ľahký, stredný)
 • Skok vysoký
 • Skok ďaleký
 • Neoficiálna discpl. - Vyraďovacie skákanie

PREDPOKLADANÝ PROGRAM:

 • 08:30 – 09:00 – Zdravotná prehliadka
 • 09:00 – 11:00 – Rovinná dráha
 • 11:00 – 12:00 – Skok vysoký
 • 13:00 – 14:30 – Parkúr
 • 14:30 - 15:00 – Skok ďaleký
 • 15:00 – 16:00 – Vyraďovacie skákanie
 • 17:00 – Vyhlásenie výsledkov

Usporiadateľ si vyhradzuje právo program uspôsobiť každej disciplíne a počtu prihlásených pretekárov.

1. minipreteky králikov v králičom hope

CVČ Kamarát a SZCH KRÁLIČÍ HOP MARTIN usporiada  s podporou Žilinského samosprávneho kraja ako sprievodné podujatie oblastného kola Vedomostnej súťaže mladých chovateľov                                          

1. minipreteky králikov v králičom hope

Termín: 13. Máj 2017

Miesto podujatia: Letisko v Tomčanoch pri Martine

V prípade nepriaznivého počasia veľká sála CVČ Kamarát  pri pošte v Martine

Prihlášky : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  do 5. Mája 2017

Registrácia a veterinárna príjemka zvierat:  od 9:30 do  10:00 h

Králiky, ktoré v stanovenom čase neprejdú veterinárnou príjemkou nebudú pripustené na štart pretekov.

Slovenský sivomodrý rex

Prvým slovenským plemenom králikov je slovenský sivo-modrý rex. Vyšľachtil ho Imrich Vanek z Holíča krížením králikov kastorexa a rysa s cieľom získať nepríbuzné zvieratá králikov rysa rexa na osvieženie krvi do svojho chovu. Šľachtiteľ začal so šľachtením v roku 1958 a vytýčený cieľ dosiahol vzájomným párením vzniknutých krížencov až v tretej generácii. V šľachtiteľskej práci sa mu vyštiepili králiky modré i čierne s normálnou srsťou, ale aj krátkosrsté jedinec sivomodrého sľarbenia, ktoré sa nepodobali na žiadne dovtedy známe plemená králikov. Párením medzi sebou dávali rovnaké potomstvo. Dal im názov slovenský rex šedomodrý.

26.-27. 11.2016 pri celoštátnejtnej výstave SZCH-Vyšegrád

Účel a cieľ:

Obnoviť tradíciu súťažných medzinárodných výstav chovateľov králikov v strednej Európe. Predpoklad konania v rokoch, kedy sa nekonajú výstavy EE s rotáciou v zapojených krajinách.

8. MAJSTROVSTVÁ KLUBU KANINO, 21.1.2012 Trenčianske StankovceSlovenský zväz chovateľov Klub chovateľov králikov KANINO Nb – Kal – Ni– Kuv – Bu – Siv

ZO SZCH Trenčianske Stankovce (okres Trenčín)

usporiadajú dňa

21. JANUÁRA 2012

TRENČIANSKE STANKOVCE – chovateľský areál

ŠPECIÁLNU VÝSTAVU KRÁLIKOV

plemien Nb, Kal, Ni, Kuv, Bu, Siv.

Výstava bude pre verejnosť otvorená od 8:00 do 13:00 hod.

Informácie: +421905300933, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Králik Činčila veľkáPOZVÁNKA NA ŠPECIÁLNU VÝSTAVU ĆINĆILY VEĹKEJ LETANOVCE 7.- 8.X. 2011 SPOJENÚ S  VÝSTAVOU DROBNÝCH ZVIERAT a BURZOU LETANOVCE 8. – 9. X. 2011 Usporiadateľ: Slovenský klub Činčily veľkej a ZO SZCH Letanovce. Výstavné podmienky: Zvieratá môžu na výstavu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční vystavovatelia, ktorých zväzy sú členmi EE. 1. Dátum a miesto: Výstava sa uskutoční v priestoroch areálu ZO SZCH v Letanovciach 2. v dňoch 7.- 8.X.2011 špeciálna výstava činčily veľkej 8.- 9.X.2011 výstava drobných zvierat a burza 3. Súťažné expozície: KRÁLIKY: - individuálne v klietkach - kolekcie 3 členná – súrodenci pre klub Čv /v prihláške musí byť označená „K“/ - kolekcia 2+2, zastúpená oboch pohlaví (mimo klubu Čv) /v prihláške musí byť označená „K/ HYDINA: - kolekcia 3 členná, zastúpená oboch pohlaví / v prihláške musí byť označená „K“ voliéra/ alebo - individuálne v klietkach HOLUBY: - individuálne v klietkach, alebo - voliéra 5 kusov /v prihláške označiť K voliéra/ 4. Prihlášky: Prihlášky zvierat musia byť usporiadateľovi výstavy zaslané na oficiálnom formulári na adresu: Mgr. František Puci, Hollého 4, 071 01 Michalovce. Tel:0908 998003, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prijaté budú len riadne a úplne vyplnené prihlášky. Uzávierka prihlášok je 25. IX. 2011. 5. Výstavné poplatky: králik kus 1 €, holub – klietka 1 €, voliéra 5 ks 1 € Sk, hydina – voliéra 1 €, exoty- klietka 0 €, voliéra 0 €. Poplatok 2 € za katalóg je povinný uhradiť každý vystavovateľ. Bez zaplatenia nebude prihláška akceptovaná a zaradená do katalógu. POPLATKY: uhradiť pri preberaní zvierat. 6. Príjem zvierat: Zvieratá musia byť na výstavisko doručené osobne 6.10.2011 do 20.00 hod. alebo 7.10.2011 do 8.00 hod. Pri dodaní zvierat na výstavisko budú zvieratá prehliadnuté veterinárnym lekárom a v prípade, že tieto budú vykazovať známky nejakého ochorenia, nebudú na výstavu prijaté a zaplatené poplatky nebudú vrátené. 7. Posudzovanie: Posudzovanie zvierat prebehne 7.10.2011 bez prístupu verejnosti. 8. Ceny: Najúspešnejším zvieratám podľa bodového ocenenia, v zmysle Smerníc o usporiadaní výstav budú udelené tituly a ceny venované chovateľskými klubmi a sponzormi. Zasielanie cien po skončení výstavy nie je možné. 9. Predaj zvierat: Predaj bude realizovaný len prostredníctvom predajného stánku. Predajné zvieratá budú umiestnené v súťažných kolekciách. Predajná cena musí byť uvedená v prihláške. Kupujúci zaplatí výstavnému výboru 10% províziu. Cena dohodou nie je možná. 10. Veterinárne podmienky: Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením v zmysle platných veterinárnych opatrení, kde bude potvrdené, že sú klinický zdravé, pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. V prípade karantény nebudú vystavené. 11. Ručenie: Výstavný výbor zodpovedá za riadne ustajnenie, kŕmenie, napájanie a ošetrovanie zvierat počas výstavy. V prípade straty bude chovateľovi za zviera uhradená obvyklá cena. Výstavný výbor neručí za choré alebo na chorobu uhynuté zvieratá počas výstavy a tiež nezodpovedá za úhyn a prípadnú stratu počas prepravy zvierat. V prípade nekonania sa výstavy z vyššej moci, živelnej pohromy, veterinárneho zákazu a pod. Budú vystavovateľom vrátené výstavné poplatky po odrátaní skutočne vynaložených nákladov na organizáciu výstavy. 12. Zmeny výstavných podmienok: Výstavný výbor si vyhradzuje právo na zmeny vo výstavných podmienkach v záujme úspešného zabezpečenia výstavy. O prípadoch, ktoré neriešia výstavné podmienky rozhodne výstavný výbor. 13. Návštevné hodiny: Výstava bude pre verejnosť otvorená v dňoch: 7.10. 2011 od 13.00 hod. do 17.00hod. 8.10. 2011 od 9.00 hod. do 17.00hod. 9.10.2011 od 9.00 hod. do 15.00hod. 14. Informácie: Ľudovít Lesňák, ul. Slobody 19, Letanovce. tel. 0905 429 495