A A A

Holuby

V Arabskom svete pod týmto názvom sa uvádzajú  strmhlavé letúny, ktoré zastrešujú štýlovo osobitnú skupinu holubov so spôsobom letu takmer nevídaným. Výstižný názov by skôr znel ako „padajúce kamene“ z neba. Pre túto zvláštnosť sa radia medzi raritné plemená o ktoré je veľký záujem  v celom svete. Reprezentujú výslovne športové holuby so svojským lietaním.

Kŕdeľ po vypustení a vo voľnejšej formácii vystúpi do stredných výšok. Tie najvýkonnejšie dosiahnu aj vyššie letové hladiny. Zvyčajne na zaužívaný signál alebo povel sa strmhlav spustia dole a pristanú na chovnom zariadení. Takúto hru môžu predvádzať opakovane. Nerobí im to žiadne problémy.

Klubová výstava Texanov v Galante 15.X.15.10.2011 sa uskutoční klubová výstava Texanov v Galante na sídlisku Sever v reštaurácii Taverna. Výstavné podmienky: Vystavovateľ môže vystavovať len holuby z vlastného chovu. Holub z vlastného chovu je považovaný taký holub, ktorý sa vyliahol a bol okrúžkovaný vo vlastnom chove vystavovateľa. Holuby sa vystavujú individuálne alebo 4-člennej kolekcii, zastúpenie oboch pohlaví (v prihláške musí byť označená K) Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční Klubová výstava Texanov v Galante 15.X.vystavovatelia, ktorých zväzy sú členmi EE. Na výstavu môžu byť prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením, kde bude potvrdené, že sú klinicky zdravé a pochádzajú z miesta bez nebezpečných nákaz. Holuby musia byť vakcinovaný proti Paramyxoviróze a Diftérii. Vakcinácie a vyšetrenia musia byť zaznačené v sprievodnom doklade. Sprievodný doklad nemôže byť staršie ako 5 dní. Bez veterinárneho osvedčenia zvieratá nebudú prebraté ! ! ! Uzávierka prihlášok bude 2.októbra 2011. Riadne a čitateľne vyplnené prihlášky tlačeným písmom alebo strojom /na počítači posielajte na adresu: Štefan Szarka 925 02 Dolné Saliby č. 562 Mobil : 0908 761 203 E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Poplatok za každé vystavené zviera je 2.- €, ktorú treba uhradiť poštovou poukážkou. Príjem zvierat (vlastný dovoz) sa uskutoční: 15.X.2011 od 7.00 – 8.00 h Posudzovanie zvierat sa koná dňa 15.X.2011 od 8.00 h . Posudzovať budú delegovaný posudzovatelia zväzov začlenených do Európskeho zväzu chovateľov, ktoré zodpovedajú za posúdenie zvierat. Počas posudzovania 15.X.2011 od 8.00 h bude sa konať výročná klubová chôdza SKCHT, zaplatenie členských príspevkov na rok 2012. Podľa bodového ocenenia, v zmysle platných smerníc, budú udelené u vystavených holubov nasledovne ceny Šampión a Čestné ceny. Odovzdávanie cien sa koná na výstavisku a zvieratá budú vydané po skončení výstavy majiteľom osobne. Výstavný výbor si vyhradzuje právo na zmeny vo výstavných podmienkach v záujme zabezpečenia výstavy z veterinárneho hľadiska. Zároveň si vyhradzuje právo čiastočného obmedzenia počtu zvierat. Chovateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas s hore uvedenými výstavnými podmienkami a spracovanie osobných údajov. Prihlášky a veterinárne podmienky si môžete stiahnuť z stránky www.texan.sk Pre vystavovateľov obed a občerstvenie zabezpečuje klub. Výstava bude otvorená pre verejnosť nasledovne: 15.X.2011 od 11.°° h – do 16.°° h
Oblastná výstava v LeviciachOVSZCH Levice oznamuje

Dňa 30.1.2011 sa uskutoční Oblastná výstava holubov spojená s klubovou výstavnou expozíciou krátkozobých letúňov. Výstava sa uskutoční v dome chovateľov na ulici SNP č. 5 v Leviciach.
Informácie na tel. 0903 468 549, 036/ 6312 225 tajomník OV p. Kocian

KingovéAmerický king ve střední Evropě zažívá své nejúspěšnější období. Kvalita chovů v Maďarsku, Slovensku a okolních zemích se významně přibližuje situaci ve Spojených státech amerických. Tomuto žádoucímu trendu napomáhají pravidelné dovozy, velké množství zdejších chovatelů, menší vzdálenosti a aktivní spolupráce na poli evropské kingařské diplomacie.

Do bohatého spektra významnějších evropských výstav kingů dnes patří mezinárodní speciální výstava King klubu ČR, která se letos uskutečnila ve výstavní hale ve Velkých Pavlovicích ve dnech 6. a 7. února, za účasti předních chovatelů z Maďarska, Slovenska a pořádající České republiky. Hala praskala ve švech, protože pojmout rekordních 420 holubů nebylo vůbec jednoduché.

Po třech letech se k hlavní roli posuzovatele navrátil nejvýznamnější chovatel kingů v Evropě, Gabriel Skoromaslej ze Slovenska, který má takové renomé, že posuzuje i výstavy v USA. O kvalitě holubů v Pavlovicích se vyjadřoval velmi pozitivně, je vidět, že současné chovy kingů se velmi vyrovnávají a většina z chovatelů je schopna předvést několik opravdu špičkových jedinců.

Slovenský letúnSlovenské holubiarstvo reprezentuje v kategórii výkonných športových holubov. Patrí medzi mladé plemená a ako samostatné sa uznalo v roku 1977 na výstave plemenných chovov v Žiline. Kým dospel vývoj slovenského letúna do tohto štádia, vynaložilo sa veľa šľachtiteľského úsilia. Už pred 2. svetovou vojnou bol letový šport na východnom Slovensku veľmi populárny. Zvlášť košickí chovatelia dovážali letúny zo zahraničia a ďalej ich zdokonaľovali v lete. Tento proces čiastočne utlmila vojna, po ktorej ostali v košických chovoch len zvyšky plemien budapeštianskeho stredozobého a budapeštianskeho modrého letúna. Aj keď výborne lietali v kŕdli, predsa dochádzalo k úpadku, najmä pre neskoršiu izolovanosť od Budapešti, menšie úspechy mladších chovateľov s existujúcimi plemenami a kríženie holubov rôznych plemien bez dostatočnej znalosti genetiky.  Je prirodzené, že chovatelia sa orientovali na tvorbu nových plemien.