A A A
Slovensko uznalo nové národné plemeno „Slovenská dojná ovca“. Vyšľachtená je z pôvodných slovenských plemien a špecializovaných dojných plemien.

„Počet oviec na Slovensku stagnuje, no produkcia ovčieho mlieka stúpa. Práve nové plemeno Slovenská dojná ovca má zvýšiť nielen produkciu mlieka, ale aj konkurencieschopnosť našich chovateľov …oviec,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR počas slávnostného uvedenia plemena.
Na Slovensku je aktuálne 381 000 oviec. Produkcia ovčieho mlieka medziročne stúpla z 11 000 na 12 000 ton v roku 2016. Proces šľachtenia Slovenskej dojnej ovce trval 25 rokov. Vznikla prioritne krížením pôvodných plemien – cigája a zošľachtená valaška (v menšom množstve aj merínske ovce) so špecializovanými dojnými plemenami – lacaune a východofrízska ovca. Ide o špecializované dojné plemeno so zameraním na zvýšenie produkcie a kvality mlieka a využívaním strojov pri dojení. V registri plemennej knihy je aktuálne evidovaných takmer 5 000 kusov oviec tohto plemena.

„Slovenské ovčie mlieko je mimoriadne kvalitné. Chcem pochváliť snahu všetkých tých, ktorí sa do procesu nového národného plemena zapojili a zotrvali v ňom doteraz. Slovenských ovčiarov považujem za jedných z najaktívnejších slovenských poľnohospodárov. Chcem preto apelovať aj na spotrebiteľov. Pýtajte si v obchodoch pravú „slovenskú bryndzu“, ktorá je chránená zemepisným označením pôvodu a je v nej garancia slovenského mlieka,“ dodala G. Matečná.

MPRV SR poskytuje podpory chovateľom oviec prostredníctvom priamych platieb – platba na chov bahníc, jariek a kôz – sadzba v roku 2016: 17,01 € na kus. Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky (kategória ovce a kozy) – sadzba v roku 2016: 63,70 € na dobytčiu jednotku. V rámci Programu rozvoja vidieka si po novom môžu o podporu o 200 € na dobytčiu jednotku požiadať aj chovatelia slovenských plemien oviec cigája a zošľachtená valaška v rámci kategórie ohrozených druhov zvierat.